Bir gönüllü moderatör platformdaki ihlaller ve istenmeyen içerikler ile ilgili rapor yazma yetkisine sahip olan sıradan kullanıcılardır. Bir gönüllü moderatör kendiliğinden bir yayını engelleyemez. Bu tip kararlar sadece profesyonel moderatörler tarafından verilebilir.


Bahsetmeye değer!

Hem gönüllü moderatörler hem de sıradan kullanıcılar ücretli yayınları izlemek için coin satın almak zorundadır. 


Gönüllü moderatörler sıradan kullanıcılar ile aynı kısıtlamalara tabidir, özellikle:


1. Eğer bir gönüllü moderatör yayıncının kara listeye eklediği bir ülkeden yayına erişmeye çalışıyorsa, bu kişi ilgili profili ve bu yayıncının yayınlarını göremeyecektir;


2. Eğer bir gönüllü moderatör yayıncının kara listesindeyse, bu kişi bu yayıncının profil ve yayınlarını göremeyecektir. 


Gönüllü moderatörlerin yayıncıları onların durumları ve (paralı ya da parasız) bir işlem yapmalarını talep etmeleri yasaktır.