Moderátor se neobjeví v aplikaci a nenavštíví stream. Používá speciální vzdálené ovládání pro monitorování. 


Prací moderátora je zkontrolovat, jestli sedí hodnocení věku, dress code a téma streamu a jestli jsou dodržována pravidla naší služby:


1. Sama vysílatelka by měla být streamerem, ve streamu není povoleno používat fotky nebo videa.


2. Vysílatelka by měla být v streamu dobře viditelná.


3. Vysílatelka by měla mít určený věk.

Když je spuštěn nový stream, moderátor by jej měl schválit co nejdříve, nebo jej zastavit i s uvedením důvodu.


DŮLEŽITÉ!

Moderátor nesmí kontaktovat vysílatelku a zmínit její status - v apce je jednoduše uživatel, který platí za streamy a chatování. Ignorujte jakékoliv zprávy od subjektů, které se označují za moderátory - pravděpodobně se jedná o podvod.


Posílejte zprávy o moderační technické podpoře (Nastavení -> Kontaktovat podporu). Přijmeme opatření v případě porušení.