Když vysílatelka začíná šou, může si zvolit konkrétní aktivity, které je ochotna udělat za mince. Například postavit se, otočit se, nebo vyskočit. Toto není povinné, no takovéto aktivity dělají šou efektivnější a zvyšují příjem vysílatelky. Některé aktivity jsou dostupné pouze pro ty, kdo si je objednali a skryté pro zbytek diváků.

DŮLEŽITÉ!
Každá aktivita má věkové omezení. Například 14+ placené aktivity se nezobrazí v šou 12+.