Dobrovolný moderátor je běžný uživatel, který má autoritu reportovat zneužití nebo nechtěný obsah na platformě. Sám dobrovolný moderátor nemůže zablokovat jakékoliv vysílání nebo publikaci – taková rozhodnutí můžou přijímat pouze profesionální moderátoři společnosti.